Take my hat off to là gì?

0
490
Take my hat off to là gì?

Take my hat off to là gì?

Take one”s hat off to ( someone or something)“= ngả mũ thán phục, khâm phục, bái phục, kính nể..

Take my hat off to là gì?
Take my hat off to meaning

Ví dụ:

 1. I really take my hat off to them.
  –>Tôi thật sự rất khâm phục họ
 2. I take my hat off to your talent.
  –>Xin bái phục tài anh.
 3. I never thought that I would say this but I take my hat off to Microsoft!
  –>Tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ nói điều này nhưng tôi thán phục Microsoft!
 4. I take my hat off to anyone who is involved in political life for such a long time.
  –>Tôi khâm phục bất cứ ai tham gia vào đời sống chính trị trong một thời gian dài.
 5. They adopted a 13 – year old and did an excellent job of bringing him up. I have to take my hat off to them.
  –>Họ đã nhận một đứa con nuôi 13 tuổi và đã nuôi dạy nó rất chu đáo. Tôi phải ngả mũ bái phục họ.
 6. My grandma’s 75 years old and she’s just climbed Mount Everest. I take my hat off to her! I just hope I ‘m as active as she is when I’ m old.
  –>Bà của tôi đã 75 tuổi và vừa mới trèo núi Mount Everest. Tôi thật khâm phục bà! Tôi chỉ hy vọng tôi sẽ khoẻ như bà khi tôi về già.
 7. I took my hat off to his cooking skill.
  –>Tôi phục lăn tài nấu ăn của anh ấy.
 8. I only want to take my hat off to him.
  –>Tôi chỉ muốn kính nể ông ta.
 9. I take my hat off to the doctors and nurses of the hospital. They were magnificent.
  –>Tôi xin ngả nón bái phục các bác sĩ và y tá của bệnh viện. Họ thật xuất sắc.
 10. I must say I take my hat off to him – I never thought he would get into the first team.
  –>Tôi phải nói là tôi thán phục anh ta – chưa bao giờ tôi nghĩ là anh ta được lọt vào đội một.
Xem thêm:   Bánh xèo Tiếng Anh là gì? Cách làm bánh xèo

Gợi ý hay dành cho bạn:

Kết luận: Chúng ta dùng cấu trúc Take my hat off to để nói sự khâm phục, thán phục hay nể một ai đó.