Roll with the punches là gì?

0
424
Roll with the punches là gì?
Roll with the punches meaning

Roll with the punches là gì?

“Learn to roll with the punches”.==> Có nghĩa là hãy học cách chấp nhận cả mặt xấu lẫn mặt tốt mà cuộc sống hay hoàn cảnh mang lại.

Roll with the punches là gì?
Roll with the punches meaning

Ví dụ:

 1. Well, there’s nothing we can do to change things. We’ll just have to learn to roll with the punches.
  Ồ, chúng ta không thể làm được gì để thay đổi tình hình. Chúng ta phải học cách tự thích nghi với hoàn cảnh khó khăn thôi.
 2. Being an actor isn’t easy, but I’ ve learnt to roll with the punches.
  Là một diễn viên không phải dễ, nhưng tôi đã học cách thích nghi với hoàn cảnh này rồi.
 3. Being an actor isn’t easy, but I’ ve learnt to roll with the punches.
  Là một diễn viên không dễ, nhưng tôi đã học cách chấp nhận điều đó.
 4. Being a good person isn’t easy, but I’ ve learnt to roll with the punches.
  Là một người tốt không phải dễ, nhưng tôi đã học cách chấp nhận cả điều tốt lẫn điều xấu trong cuộc sống.
 5. Of course there were some tough times but they learned to roll with the punches and stayed together.
  Dĩ nhiên cũng có những lúc găp khó khăn nhưng họ đã tìm được cách giải quyết vấn đề và tiếp tục chung sống với nhau.
 6. The economy has been very difficult but our airline seems to have rolled with the punches.
  Kinh tế đã rất khó khăn nhưng công ty hàng không của chúng tôi vẫn phải thích ứng với hoàn cảnh mới
 7. I recently lost my job, one that I had for years. It feels odd waking up and not having to go to work. Even though I am having trouble right now, I’m trying to roll with the punches while I look for another job.
 8. David’s car broke down on his way to work, so he rolled with the punches and called a taxi.
  The sprinklers to Amelia’s front yard were broken, so she decided to roll with the punches by using the hose instead.
Xem thêm:   Run of the mill là gì?

Gợi ý hay:

Kết luân: Thành ngữ roll with the punchesvới nghĩa là khuyên mỗi chúng ta hãy nên chấp nhận cả mặt xấu và mặt tốt của cuộc sống. Cuộc sống luôn tồn tại hai mặt, không thể hoàn hảo như chúng ta mong muốn. Trong Tiếng Việt chúng ta cũng hay có câu “Nhân vô thập toàn” đúng không các bạn?