Ground up là gì?

0
481
Ground up là gì?
Ground up nghĩa là gì?

Ground up là gì?

‘Ground up’: nghĩa là học hay làm một cái ngay từ đầu cho đến lúc hoàn tất…

Ground up là gì?
Ground up nghĩa là gì?

Ví dụ với cụm từ ‘Ground up’

 1. The system would be replaced from the ground up.
  –>Hệ thống sẽ được thay thế ngay từ đầu.
 2. We must plan our sales campaign carefully from the ground up.
  –>Chúng tôi phải tổ chức kế hoạch quảng cáo bán hàng một cách cẩn thận ngay từ đầu
 3. The soup is ground up and later fed the baby.
  –>Cháo được nghiền nát và sau đó cho trẻ ăn.
 4. He started from the ground up with a little hamburger shop.
  –>Ông ta bắt đầu sự nghiệp của ông với một tiệm bánh ham-bơ-gơ nhỏ.
 5. We raised buildings from the ground up and it was hard, demanding labor filled with long hours.
  –>Chúng tôi xây dựng nên những tòa nhà cao ngất, công việc khá vất vả và nó đòi hỏi người thợ phải dẻo dai trong nhiều giờ liền.
 6. Mr. Jones started from the ground up with a little hamburger shop for people who want food fast.
  –>Ông Jones đã bắt đầu sự nghiệp của ông với một tiệm ăn nhỏ bán bánh mì kẹp thịt bò băm nướng cho những người thích thức ăn nhanh.
 7. We have time to take a long hard look at the problem and build solutions from the ground up.
  –>Chúng ta có thời gian để xem xét thật kỹ lưỡng vấn đề này và xây dựng các giải pháp ngay từ đầu.
 8. Linux was designed from the ground up with security and hardware compatibility in mind, and is currently one of the most popular based operating systems.
  –>Linux được thiết kế từ đầu là luôn có khả năng bảo mật và tương thích phần cứng, và hiện tại là một trong những nền tảng hệ điều hành phổ biến nhất.
 9. Hold your ground and don’t give up.
  –>Hãy giữ vững lập trường của bạn và đừng từ bỏ.
 10. The ground was churned up by heavy bombs.
  –>Khoảng đất bị bom cày nát lên.
 11. She is turning up the ground to grow vegetables.
  –>Cô ấy đang xới đất để trồng rau.
 12. Sorry, but you’ll have to start all over again from the ground up.
  –>Rất tiếc bạn sẽ phải làm lại toàn bộ từ đâu chí cuối.
 13. Mr. Kroc started FROM THE GROUND UP with a little hamburger shop for people who want food fast. Then he had an idea : lease his fast food idea out to others. The result was thousands of McDonald’s restaurants selling fast food around the globe
  –>Ông Kroc bắt đầu sự nghiệp của ông với một tiệm ăn nhỏ bán bánh mì kẹp thịt bò băm nướng cho những người thích có thức ăn nhanh. Sau đó ông có một ý kiến là cho người khác thuê lại cái ý kiến mở tiệm ăn như vậy. Kết quả là ngày nay có hàng ngàn tiệm ăn McDonald’s bán thức ăn sẵn trên khắp thế giới.
 14. Is my father hoeing up ground?
  –>Ba tôi đang cuốc đất hả?
 15. The ground was churned up by heavy bombs.
  –>Khoảng đất bị bom đánh tung lên.