As poor as a church mouse là gì?

0
340
As poor as a church mouse là gì

‘as poor as a church mouse’ có nghĩa là nghèo xơ nghèo xác, nghèo rớt mùng tơi

As poor as a church mouse là gì

Ví dụ với cụm từ “as poor as a church mouse”

My aunt is as poor as a church mouse.
–>Dì tôi nghèo xơ nghèo xác.
As poor as a church mouse
–>Nghèo xơ xác
Her family is as poor as a church mouse.
–>Nhà cô ấy nghèo rớt mồng tơi.
She was as poor as a church mouse, living on a tiny pension.
–>Cô ấy rất nghèo, sống bằng đồng lương hưu ít ỏi.
He’s been unemployed for years and now he’s as poor as a church mouse.
–>Anh ta bị thất nghiệp trong nhiều năm và bây giờ anh ta nghèo như con chuột trong nhà thờ.
He is not as poor as you think he is.
–>Anh ấy không nghèo như bạn nghĩ đâu.
With eyesight as poor as mine, faces blur into featureless ovals.
–>Với một tầm nhìn tệ như của tôi, những khuôn mặt mờ mờ như những hình ô-van không có gì đặc biệt.
The Browns are poor as church mice.
–>Gia đình ông Browns nghèo kiết xác.
as poor as a church mouse or penniless
–>nghèo xơ nghèo xác, nghèo rách mồng tơi
He is as poor as a church mouse.
–>Anh ta nghèo xơ nghèo xác.
Be poor as a church mouse.
–>Nghèo rớt mùng tơi.
He is poor as a church mouse.
–>Anh ta nghèo rớt mùng tơi.
He is poor as a church mouse
–>thằng đó nghèo rớt mùng tơi
As poor as a a church mouse.
–>Nghèo rớt mồng tơi.
As poor as the church mouse
–>Nghèo xơ nghèo xác

Xem thêm:   Couch potato nghĩa là gì?