A friend in need is a friend indeed nghĩa là gì?

0
623
A friend in need is a friend indeed nghĩa là gì?
A friend in need is a friend indeed meaning

A friend in need is a friend indeed nghĩa là gì?

A friend in need is a friend indeed“: (a person who helps at a difficult time is a truly reliable person)==>câu này có nghĩa là khi ta gặp hoạn nạn có bạn giúp đỡ, đó chính là người bạn tốt; chính là “hoạn nạn có nhau”.

A friend in need is a friend indeed nghĩa là gì?
A friend in need is a friend indeed meaning

A friend in need is a friend indeed meaning?

 • Được sử dụng cho một người giúp đỡ vào lúc cần thiết là một người bạn thực sự
 • Được sử dụng để nói khi ai đó cần sự giúp đỡ của bạn về điều gì đó thì họ có xu hướng trở nên thân thiện với bạn. (Nghĩa này không được sử dụng thường xuyên nữa nhưng vẫn là một phần của cụm từ.)
 • Ai đó sẽ sẵn sàng thực hiện hành động (hành động) đối với yêu cầu của một người bạn

Ví dụ:

 1. A friend in need is a friend indeed.
  –>Bạn trong lúc khó khăn mới thật sự là bạn.
 2. A friend in need is a friend indeed
  –>Gian nam mới hiểu bạn bè
 3. A friend in need is a friend indeed.
  –>Gian nan mới biết bạn hiền (Hoạn nạn mới biết chân tình).
 4. A friend in need is a friend indeed.
  –>Người bạn giúp đỡ mình trong lúc cần thiết mới là người bạn thật sự.
 5. A friend in need is a friend indeed.
  –>Người bạn lúc khó khăn là người bạn tốt thật sự.
 6. A friend in need is a friend indeed.
  –>Gian nan mới biết bạn hiền.
 7. A friend in need is a friend indeed.
  –>Bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật là bạn.
 8. A friend in need is a friend indeed.
  –>Lúc khó khăn mới biết bạn hiền.
 9. I’ll always be grateful to Peter for lending me the money. A friend in need is a friend indeed!
  –>Tôi luôn luôn biết ơn Peter đã cho tôi mượn tiền. Một người bạn giúp mình lúc cần l một người bạn tốt thực sự!
 10. A man forsakes his friend in need is not a true friend.
  –>Một người mà bỏ rơi bạn mình trong lúc khó khăn thì không phải là người bạn thật sự rồi.
Xem thêm:   Love you to the moon and back nghĩa là gì?

Tham khảo thêm 1 số ví dụ khác:

 1. While I was sick in bed, Nam went to the store and bought me some much needed supplies. He’s a good example of the saying “a friend in need is a friend indeed.”
 2. When my mother passed away, it hit me hard. I grieved for a long time, but on the days that were especially difficult, Mary was there to comfort me. A friend in need is a friend indeed.
 3. I lost some important data after my laptop malfunctioned. My friend knew how crucial this data was to me, so she came over and spent the entire day helping me recover it. As the saying goes, a friend in need is a friend indeed.
 4. He stayed with me throughout the time I was in the hospital, a friend in need is a friend indeed!
 5. I always try to work out a way for my friends’ problems. A friend in need is a friend indeed.
 6. I’ll always remember your help, dude. A friend in need is a friend indeed.
 7. Whom do you call a real friend? A friend in need is a friend indeed, but not like you.
 8. Rebecca helped her best friend Sally in all ups and downs and this is the perfect example of saying “a friend in need is a friend indeed”

Kết luận: Hoctienganh.tv đã giải thích ý nghĩa của cụm từ “a friend in need is a friend indeed” với ý nghĩa tiếng Việt là sự giúp đỡ của người bạn trong lúc chúng ta gặp khó khăn. Hãy trân trọng những người bạn tuyệt vời này, đó là những người bạn tốt.