HomeHỏi đápOdd one out là gì?

Odd one out là gì?

Odd one out là gì?

Odd one out: lập dị, lạc lõng, có nghĩa là người hay vật nào đó khác với thành viên hay cái còn lại trong nhóm

Odd one out là gì?

Ví dụ:

 1. Peter was always the odd one out.
  –>Peter là một tên lập dị.
 2. At school, she always felt the odd one out.
  –>Ở trường, cô ấy luôn luôn cảm thấy mình lạc lỏng
 3. See if you can spot the odd one out in the list.
  –>Xem liệu bạn có thể phát hiện ra một tên lạ trong danh sách không.
 4. If they work in groups of three there will be an odd one out.
  –>Nếu họ làm việc theo nhóm 3 người sẽ có người bị lẻ.
 5. Banana, grape, apple, daisy – which of these is odd one out?
  –>Chuối, nho, táo, hoa cúc – trong những cái đó cái gì là khác loại?
 6. That’s the problem with 13 people in a group. If you need to work I pairs, there’s always an odd one out.
  –>Cái khó cho nhóm 13 người là ở chỗ đó. Nếu các bạn cần làm việc theo cặp thì luôn luôn lẻ một người.

Xem thêm:

Previous articleGet stuck là gì?
Next articleYou made my day là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular

On the other side là gì?

Out of shape nghĩa là gì?

Rules the world là gì?

Rank and file là gì?

Recent Comments