Odd one out là gì?

0
550
Odd one out là gì?

Odd one out là gì?

Odd one out: lập dị, lạc lõng, có nghĩa là người hay vật nào đó khác với thành viên hay cái còn lại trong nhóm

Odd one out là gì?

Ví dụ:

 1. Peter was always the odd one out.
  –>Peter là một tên lập dị.
 2. At school, she always felt the odd one out.
  –>Ở trường, cô ấy luôn luôn cảm thấy mình lạc lỏng
 3. See if you can spot the odd one out in the list.
  –>Xem liệu bạn có thể phát hiện ra một tên lạ trong danh sách không.
 4. If they work in groups of three there will be an odd one out.
  –>Nếu họ làm việc theo nhóm 3 người sẽ có người bị lẻ.
 5. Banana, grape, apple, daisy – which of these is odd one out?
  –>Chuối, nho, táo, hoa cúc – trong những cái đó cái gì là khác loại?
 6. That’s the problem with 13 people in a group. If you need to work I pairs, there’s always an odd one out.
  –>Cái khó cho nhóm 13 người là ở chỗ đó. Nếu các bạn cần làm việc theo cặp thì luôn luôn lẻ một người.

Xem thêm:

Xem thêm:   Rèm cửa tiếng Anh là gì?