Go with the flow là gì?

0
558

Go with the flow là gì?

Go with the flow là gì?

‘Go with the flow’: tiếng Việt có nghĩa là trôi theo dòng nước, dễ thích nghi với hoàn cảnh thay đổi, chấp thuận theo ý của người khác hơn là sự phản kháng

Ví dụ:

 1. Go with the flow of life, because the flow knows where to go.
  –>Hãy đi theo dòng chảy của cuộc sống, bởi vì dòng chảy biết nơi nó cần đến.
 2. Stop complaining and just go with the flow!
  –>Hãy thôi phàn nàn đi và đừng có lo tính thái quá vậy!
 3. He’s very stubborn so there’s really no point in trying to change his mind. It’s best to just go with the flow.
  –>Anh ta rất ngoan cố, do đó cố thuyết phục anh ta thay đổi nếp suy nghĩ cũng hoài công vô ích. Tốt nhất là kệ xác, muốn đến đâu thì đến.
 4. “To live an intentional life is to learn how to swim with an existence that flows. Go with the flow, because the flow knows where to go
  –>”Sống một cuộc sống có chủ đích là học cách hòa mình cùng dòng chảy của thực tại. Hãy đi theo dòng chảy bởi vì dòng chảy biết nơi nó cần đến.

Xem thêm:

Kết luận: Bài viết đã giúp các bạn hiểu Go with the flow nghĩa Tiếng Anh là gì? Các mẫu câu Tiếng Anh hay với Go with the flow.

Xem thêm:   Bounce back là gì