HomeHỏi đápFall apart là gì?

Fall apart là gì?

Fall apart là gì
“Fall apart” nghĩa là vỡ thành từng mảnh, sụp đổ; và nghĩa khác là đau khổ, đau buồn, suy sụp.
Ví dụ
Their marriage is likely to fall apart.
The plot of invasion has been completely fallen apart: âm mưu xâm lược đã hoàn toàn sụp đổ.
She deeply fell apart after her mother’s death: cô ta đã vô cùng suy sụp sau cái chết của mẹ mình.
There is no shortage of disintegrating countries in the Middle East. Yemen, the Arab world’s poorest country, is the latest to fall apart.
Xem thêm:   Out of the blue nghĩa là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments