East or west home is best là gì?

0
438
east or west home is best là gì?

East or West, home is best là gì?

East or West, home is best” = dù Đông hay Tây, nhà vẫn là nhất -> không đâu bằng nhà, tương tự tục ngữ “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.

east or west home is best là gì?

Ví dụ: “East or West, home is best”

  1. East or West home is the best or Home sweet home.
    –>Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
  2. East or west, home is best.
    –>Dù có đi đâu thì nhà là tốt nhất.
  3. East or west, home is the best.
    –>Dù có đi đâu thì nhà/gia đình/quê hương vẫn là (nơi) tốt nhất mà.
  4. Everybody has a home, if not a house. Unarguably (không thể phủ nhận), home is the most private place for a person. People need safety and we feel safe, hopefully, in our homes. We can relax and forget about everything in this wonderful place. Is that why the proverb “East or West, Home is Best” sounds like music to the ears (nhạc bên tai).

Tham khảo thêm chuyên mục: Từ Vựng Tiếng Anh

Xem thêm:   Make ends meet là gì?