HomeHỏi đápOut of my league là gì?

Out of my league là gì?

Out of my league là gì?

Out of my league’: Cụm từ này có nghĩa là ai đó hoặc thứ gì đó nằm ngoài tầm với hay nằm ngoài khả năng của tôi, không thể với tới được…

Out of my league là gì?
Out of my league meaning

Ví dụ với cụm từ ‘Out of my league’:

  1. She’s so beautiful that I think she’s out of my league.
    Cô ấy quá đẹp do đó tôi nghĩ cô ấy ở ngoài tầm với của tôi.
  2. she will never go on a date with me. She’s out of my league.
    Cô ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với tôi. Cô ấy quá cao xa đối với tôi.
  3. Nancy will never go on a date with me. She is out of my league.
    Nancy sẽ không bao giờ hẹn hò với tôi. Cô ấy quá cao xa đối với tôi.
Xem thêm:   Put on weight là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular