Keep you posted là gì?

0
573
Keep you posted là gì

Keep you posted là gì

“Keep someone posted” = thông báo cho ai đó biết -> tiếp tục cập nhật thông tin cho ai đó để họ hiểu được tình hình hiện tại, thường được dùng trong lĩnh vực kế toán.

Ví dụ mẫu câu với Keep you posted

I’ll keep you posted.
–>Tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin mới nhất cho anh.
There’s no news at the moment, but I’ll keep you posted.
–>Hiện giờ chưa có tin tức gì nhưng khi có tin thì tôi sẽ cho anh biết kịp thời.
I will keep you posted.
–>Anh sẽ liên lạc với em thường xuyên mà.
I will keep you posted.
–>Tôi sẽ liên lạc với bạn thường xuyên mà.
I’ll keep you posted if there is any changes.
–>Tôi sẽ báo cho anh nếu có bất kỳ thay đổi nào.
Not much happened so far, but I’ll keep you posted.
–>Đến bây giờ thì không có chuyện gì xảy ra nhiều, nhưng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với bạn.
I’ll keep you posted if anything changes in our plans.
–>Tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho anh nếu có bất cứ thay đổi gì trong kế hoạch của chúng tôi.
Not much has happened so far, but I’ll keep you posted.
–>Đã xảy ra đến giờ, nhưng tôi sẽ liên lạc với bạn mà.
There’s no more news about Jack at the moment, but I’ll keep you posted.
–>Hiện nay không có tin tức gì thêm về Jack cả, nhưng tôi sẽ cung cấp thông tin mới nhất cho bạn.
I will keep you posted with more information and details as we go along.
–>Tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và các chi tiết mới nhất cho bạn trong khi chúng ta làm việc.
Would you please keep us posted of developments in your district?
Ông làm ơn viết thư cho chúng tôi về những sự kiện mới tại khu vực của ông.

Xem thêm:   Think out loud là gì?

Kết luận: HoctiengAnh.tv đã giải thích Keep you posted là gì và cách dùng của từ này trong các mẫu câu Tiếng Anh thông dụng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here