Blind date nghĩa là gì?

0
336
Blind date nghĩa là gì
Blind date meaning

blind date: cuộc/buổi hẹn hò bí ẩn, cuộc hẹn giữa hai người mà chưa hề gặp mặt lần nào

Blind date nghĩa là gì
Blind date meaning

ví dụ:
A blind date
–>cuộc hẹn giữa hai người chưa hề quen biết.
Many married couples have met on a blind date.
–>Nhiều cặp vợ chồng đã gặp nhau qua cuộc hẹn hò bí ẩn.
Together they present an unlikely relationship that starts from a blind date.
–>Họ cùng nhau bày tỏ mối quan hệ không giống như bình thường mà lại bắt đầu từ một cuộc hẹn xem mắt mà cả hai trước đó không biết mặt nhau.
A “blind date” is a date between two people who have not previously met.
–>Một “blind date” là một ngày mà giữa hai người mà trước đó chưa hề gặp mặt lần nào.
A friend of mine set up a blind date for me with his girlfriend’s sister.
–>Một người bạn của tôi đã sắp đặt một buổi coi mặt cho tôi với em gái của người yêu anh ta.
James has a blind date with Dorothy’s friend.
–>James có một cuộc hẹn với bạn của Dorothy, người mà anh ấy chưa hề gặp.

Blind date meanings
Blind date meanings
Xem thêm:   Kick in the pants nghĩa là gì?