Write a paragraph to discuss “news travel fast”

0
267
write a paragraph to discuss “news travel fast”

In about 140 words, write a paragraph to discuss “news travel fast”

Until a few decades ago news travelled very slowly. It took several days to know what was happening in places only a few miles away. But today news travels at a speed much greater than ever before. In the past, men had to travel on root to get information, even about the most unimportant thing.There were no motor vehicles and travel was slow and difficult. As a result, news too travelled very slowly. If one’s relative died in some  distant place, one received the news of the death several days later. Sometimes there was no news at all. The difficulty in getting news and information about people in other  places made life dull and miserable. There was little communication among those whom we would regard as neighbours today. News was therefore difficult to send and in times of need, it was hard to obtain help.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn để thảo luận về “tin tức lan truyền nhanh chóng”

Cho đến một vài thập kỷ trước, tin tức truyền đi rất chậm. Phải mất vài ngày để biết những gì đang xảy ra ở những nơi chỉ cách đó vài dặm. Nhưng ngày nay tin tức truyền đi với tốc độ lớn hơn bao giờ hết. Trước đây, đàn ông phải đi xa tận gốc để lấy thông tin, kể cả những thứ không quan trọng nhất, không có phương tiện cơ giới nên việc đi lại rất chậm và khó khăn. Kết quả là, tin tức truyền đi rất chậm. Nếu người thân của một người chết ở một nơi xa xôi nào đó, thì vài ngày sau người ta nhận được tin báo về cái chết. Đôi khi không có tin tức gì cả. Khó khăn trong việc nắm bắt tin tức và thông tin về những người ở nơi khác khiến cuộc sống trở nên buồn tẻ và khốn khổ. Có rất ít thông tin liên lạc giữa những người mà ngày nay chúng ta coi là hàng xóm. Do đó, tin tức rất khó gửi và trong những lúc cần thiết, rất khó để tìm được sự giúp đỡ.

Xem thêm:   The importance of good roads in a country