Write a paragraph about your hobby

0
359
write a paragraph about your hobby

In about 140 words, write a paragraph about your hobby.

To have a hobby is to know how to spend one’s leisure moments. A hobby, besides providing an avenue of escape from boredom,can also add to one’s knowledge of human  affairs. My hobby is reading. When my day’s work is over, I sit down in the privacy of  my room and read the newspaper. Reading the newspaper is like travelling round the world. As I read about the developments in the various parts of the world, I fell that I am there myself observing the incidents. I also feel that I am having contacts with many leaders and peoples of the world. This feelingis a source of pleasure to me. By reading the newspaper I have acquired a better knowledge of the world. I am aware of what scientists, economists and politicians are doing to make this world a better place to live in.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về sở thích của bạn.

Có sở thích là phải biết dành những giây phút giải trí của mình. Một sở thích, bên cạnh việc cung cấp một lối thoát khỏi sự buồn chán, cũng có thể bổ sung thêm kiến thức về các vấn đề của con người. Sở thích của tôi là đọc. Khi công việc trong ngày của tôi kết thúc, tôi ngồi xuống trong phòng riêng tư và đọc báo. Đọc báo giống như đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi tôi đọc về sự phát triển ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, tôi cảm thấy rằng chính tôi đang ở đó để quan sát các sự cố. Tôi cũng cảm thấy rằng tôi đang được tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo và các dân tộc trên thế giới. Cảm giác này là một nguồn vui đối với tôi. Bằng cách đọc báo, tôi đã có được kiến thức tốt hơn về thế giới. Tôi biết các nhà khoa học, nhà kinh tế và chính trị gia đang làm gì để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn để sống.

Xem thêm:   Write a paragraph about what life in the city is like