Write a paragraph about the rainy season

0
287
write a paragraph about the rainy season

In about 140 words, write a paragraph about the rainy season.

When the grass dry, the trees have lost their leaves, the rivers have very little water in them and the fields are parched, everyone prays for the coming of rain. But when it continues to rain for several days, there are prayers everywhere for the rain to stop, for heavy and continuous rain often causes great hardship to many people, especially in the equatorial region. The rainy season is therefore welcomed at times, and at other times, it is hated.

In equatorial countries like Malaysia, the rainy season often causes much damage to crops,  life and property. People who work in the paddy-fields, rubber and other plantations have to stop their work for sometime. As a result, they lose income and suffer hardship. Farmers too suffer as they have to stop selling vegetables and poultry for a few days. Even school children experience a lot of inconvenience.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về mùa mưa.

Khi cỏ khô, cây cối rụng hết lá, các dòng sông chỉ còn rất ít nước và ruộng đồng khô cằn, mọi người đều cầu nguyện cho mưa sắp đến. Nhưng khi trời tiếp tục mưa nhiều ngày, khắp nơi lại có những lời cầu xin cho mưa tạnh, mưa to và liên tục thường gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân, nhất là ở vùng xích đạo. Mùa mưa vì thế có lúc được đón, lúc lại bị ghét.
Ở các nước cận xích đạo như Malaysia, mùa mưa bão thường gây ra nhiều thiệt hại về mùa màng, tính mạng và tài sản. Những người làm ruộng, trồng cao su và các đồn điền khác đôi khi phải ngừng việc. Kết quả là họ bị mất thu nhập và phải chịu cảnh khốn khó. Người nông dân cũng đau khổ vì họ phải ngừng bán rau và gia cầm trong vài ngày. Ngay cả trẻ em đi học cũng gặp rất nhiều bất tiện.

Xem thêm:   The importance of water