HomeViết Tiếng AnhWrite a paragraph about life in the village

Write a paragraph about life in the village

In about 140 words, write a paragraph about life in the village.

The village has always been known to be a place of peace and quiet. The scattered houses among hundreds of plants and treesat once indicate the lack of activity in the village. The workers in the village leave their homes early in the morning to work in the  plantations  or towns nearby. Some have their own plantations, and some make certain articles in their homes to sell them in thetowns. A few of the villagers, including women, go out to catch fish in the streams and rivers found in the village. Though the people of the village do  not usually learn much, yet they seem to be contented. In the afternoon, most of the villagers are at home. Some of them take a nap after lunch; some work in their small gardens, and some visit the small shops in the village.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn kể về cuộc sống ở làng quê.

Ngôi làng luôn được biết đến là một nơi yên bình và tĩnh lặng. Những ngôi nhà nằm rải rác giữa hàng trăm loài thực vật và cây cối đã từng cho thấy sự thiếu vắng hoạt động trong làng. Những người lao động trong làng rời nhà vào sáng sớm để làm việc tại các đồn điền hoặc thị trấn gần đó. Một số có đồn điền của riêng họ, và một số làm một số sản phẩm nhất định trong nhà của họ để bán chúng trong các thành phố. Một vài người dân trong làng, bao gồm cả phụ nữ, đi đánh bắt cá ở các con sông suối trong làng. Mặc dù người dân trong làng thường không học nhiều, nhưng họ dường như hài lòng. Vào buổi chiều, hầu hết dân làng đều ở nhà. Một số người trong số họ ngủ trưa sau bữa trưa; một số làm việc trong khu vườn nhỏ của họ, và một số ghé thăm các cửa hàng nhỏ trong làng.

Xem thêm:   An unusual opportunity you have had
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments