Write a paragraph about a visit to a zoo

0
338
write a paragraph about a visit to a zoo

In about 140 words, write a paragraph about a visit to a zoo.

The zoo is an artificial forest created by man. Though there are few trees compared with the natural forest, the animals, birds and other creatures found in the zoo must always remind us of the forest. It is indeed an interesting place to visit.

Until I visited the zoo at Johore Bahru, a few months ago, I had no idea how informative a visit to a zoo might be. Though the zoo at JohoreBahru is not big, I found many kinds of interesting animals and other creatures there. Lions, tigers and other animals were moving about lazily in their cages. Some of the animals appeared to be bored, and they took little interest in the visitors. The monkeys, however, showed their natural agility. Whenever they saw a visitor, they ran towards him and begged for something to eat.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn kể về một chuyến thăm sở thú.

Vườn thú là một khu rừng nhân tạo do con người tạo ra. Mặc dù có rất ít cây xanh so với rừng tự nhiên, nhưng các loài động vật, chim chóc và các sinh vật khác được tìm thấy trong vườn thú luôn khiến chúng ta nhớ đến khu rừng. Nó thực sự là một nơi thú vị để tham quan.
Cho đến khi tôi đến thăm sở thú ở Johore Bahru, vài tháng trước, tôi không biết một chuyến thăm sở thú có thể mang lại nhiều thông tin như thế nào. Mặc dù sở thú ở JohoreBahru không lớn, nhưng tôi đã tìm thấy nhiều loại động vật và sinh vật thú vị khác ở đó. Sư tử, hổ và các động vật khác đang uể oải di chuyển trong lồng của chúng. Một số động vật tỏ ra chán nản và không mấy quan tâm đến du khách. Tuy nhiên, những con khỉ đã cho thấy sự nhanh nhẹn tự nhiên của chúng. Bất cứ khi nào họ nhìn thấy một du khách, họ chạy về phía anh ta và cầu xin một cái gì đó để ăn.

Xem thêm:   The trip you have made to a famous city