Write a paragraph about a journey by train

0
450
In about 140 words, write a paragraph about a journey by train

In about 140 words, write a paragraph about a journey by train.

The house in which I lived before was near the railway station. Trains used to pass by at regular interval and I had become so familiar with their sound and sight that I took little  interest in them. However, when my father decided to take up a new appointment in the  place where we now live, it was decided that we should travel by train. It was only then that I discovered how pleasant a journey by train might be.

My father, mother and I boarded a train one afternoon. As the train moved out of the station, I began to think of the days I had spent in our oldhouse which I could still see from the train. But soon the house went out of sight, and I began to think of my journey itself.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn kể về một chuyến đi bằng tàu hỏa.

Ngôi nhà mà tôi sống trước đây gần ga xe lửa. Xe lửa thường xuyên chạy qua và tôi đã quá quen thuộc với âm thanh và hình ảnh của chúng nên tôi chẳng mấy quan tâm đến chúng. Tuy nhiên, khi bố tôi quyết định có một cuộc hẹn mới ở nơi mà chúng tôi đang sống hiện nay, tôi quyết định rằng chúng tôi nên đi bằng tàu hỏa. Chỉ sau đó tôi mới phát hiện ra rằng một chuyến đi bằng tàu hỏa có thể thú vị như thế nào.

Cha, mẹ và tôi lên tàu vào một buổi chiều. Khi đoàn tàu rời ga, tôi bắt đầu nghĩ về những ngày tôi đã trải qua trong ngôi nhà cũ của chúng tôi mà tôi vẫn có thể nhìn thấy từ trên tàu. Nhưng chẳng bao lâu ngôi nhà đã khuất bóng, và tôi bắt đầu nghĩ về hành trình của mình.

Xem thêm:   The reason agriculture is important in the world of today