What will be will be là gì?

0
600

What will be will be là gì?

What will be will be là gì?

Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be): Là một cụm từ tiếng Tây Ba Nha, có nghĩa là Chuyện gì đến, sẽ đến. Đây là điều bạn sẽ nói khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có hi vọng và không thể thay đổi được mà chỉ có thể chấp nhận hoàn cảnh đó. Câu này giống như câu ” It is what it is”

Ví dụ:

I’m really hoping that I get this job, but what must be, must be.

( Câu này ý hiểu rằng, bạn mong muốn có được công việc này, bạn đã phỏng vấn khá tốt tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào sự may mắn hay yếu tố khác nữa)

Nam hoped for many months that he would regain the use of his legs after the accident, but it soon became apparent that he would not. What must be, must be,” he thought resignedly. I’d like to win the contest, but I can’t be sure that I will. What will be, will be. The doctors have done all they can. Whatever will be, will be.

Odd one out nghĩa là gì?

Xem thêm:   Get carried away là gì