What goes around comes around là gì?

0
452
What goes around comes around là gì?
What goes around comes around meaning

What goes around comes around là gì?

What goes around comes around  là gì?
What goes around comes around meaning

what goes around comes around : cụm từ này có nghĩa khi bạn đối tử tốt với ai đó thì họ sẽ đối xử với bạn tương tự. Và ngược lại, nếu bạn đối xử tệ với họ, thì họ cũng sẽ đối xử tệ lại với bạn. Tiếng việt có cụm từ tương đương với nghĩa là “actions have consequences/ác giả ác báo“, hoặc “the status returns to its original value/gậy ông đập lưng ông

Ví dụ:

  1. We need stories that replace that linear narrative of endless growth with circular narratives that remind us that what goes around comes around. That this is our only home.
    –>Chúng ta cần những câu chuyện để thay thế các chuyện kể về sự phát triển không ngừng lặp đi lặp lại để nhắc chúng ta gieo nhân nào thì gặt quả đấy, rằng đây là ngôi nhà duy nhất của chúng ta; sẽ không có một lối thoát nào khác.
  2. What goes around always comes around, and this rule applies not just to man, but also the gods.
    –>Đó là kiếp luân hồi, và đó là quy luật không chỉ dành riêng cho người phàm mà cho cả thánh thần.
  3. Dad used to say…… the way things work in the streets…… what goes around always comes around
    –>Cha tôi ngày xưa vẫn thường nói… về quy luật đường phố… ở đời cái gì cũng có vay, có trả.