Veg out nghĩa là gì?

0
333
veg out nghĩa là gì?

Veg out được dùng khi ta muốn diễn đạt sự thư giãn, không làm gì, tận hưởng sự thoải mái.

veg out nghĩa là gì?

Ví dụ:

  • I am vegging out on sofa. (Tôi đang thư giãn trên gế sofa).
  • Today, I worked all day and now I am vegging out on sofa. (Hôm nay, tôi đã làm việc cả ngày và bây giờ tôi đang thư giãn trên ghế sofa).
  • Working in the new company is so tired. I need veg out at the weekend. (Làm việc ở công ty mới rất mệt. Tôi cần nghỉ ngơi vào cuối tuần).
  • I’m exhausted – I think I’ll just go home and veg out in front of the TV tonight. (Tôi kiệt sức rồi – Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà và thư giãn trước TV tối nay.)
  • My family want me to veg out at home. (Gia đình tôi muốn thư giãn tại nhà).
Xem thêm:   In exchange for là gì?