Turn out nghĩa là gì?

0
467
turn out nghĩa là gì

Turn out có nghĩa là kết thúc hoặc tắt hoặc sản xuất (đặc biệt với số lượng lớn). Turn out còn nghĩa là đuổi ai đó đi hoặc lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Turn out cũng để chỉ cái gì được biết đến hay phát hiện ra một cách bất ngờ.

turn out nghĩa là gì

  • Obviously, I’m so disapointed at the way things have turned out. ( Thực sự tôi rất thất vọng về cách mọi thứ kết thúc như vậy.)
  • Before going out, you must turn out the light. ( Trước khi ra ngoài cậu phải tắt điện đi nhé.)
  • The company turns out thousands smartphones a month. ( Mỗi tháng công ty ấy sản xuất ra hàng ngàn chiếc điện thoại thông minh.)
  • If they don’t pay, they could be turned out of the house. (Nếu không trả tiền, họ có thể bị đuổi khỏi nhà)
  • The police made them turn out their pockets. ( Cảnh sát bắt họ phải móc túi quần ra.)
  • The truth turned out to be stranger than we had expected. ( Sự thật được phát hiện có vẻ lạ hơn chúng tôi đã nghĩ)
Xem thêm:   Point out nghĩa là gì?