The trip you have made to a famous city

0
402
write a paragraph about the trip you have made to a famous city.

In about 140 words, write a paragraph about the trip you have made to a famous city.

A few months ago my father and I visited Singapore, one of the most famous cities in Asia.

Singapore, a small island, lies at the southern and of West Malaysia. A long and narrow piece of land joins Singapore with Johore Hahru, the southern-most town of West Malaysia. Singapore is now an independent.

The city of Singapore is extremely beautiful. It iswell known for its centres of business and other activities. There are many places of interest such as the Tiger Balm Garden, the Botanical Gardens and Raffles Museum. There are also many important centres of learning such as the University of Singapore, Science Centre, the Nanyang University and  the Polytechnic. Being a famous city, hundreds of people come every day from various parts of the world to do business or to enjoy the sights of the city.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn kể về chuyến đi của bạn đến một thành phố nổi tiếng.

Vài tháng trước, bố tôi và tôi đã đến thăm Singapore, một trong những thành phố nổi tiếng nhất châu Á.

Singapore, một hòn đảo nhỏ, nằm ở phía Nam và Tây Malaysia. Một mảnh đất dài và hẹp nối Singapore với Johore Hahru, thị trấn cực nam của Tây Malaysia. Singapore hiện là một quốc gia độc lập.

Thành phố Singapore vô cùng xinh đẹp. Nó nổi tiếng với các trung tâm kinh doanh và các hoạt động khác. Có rất nhiều địa điểm tham quan như Vườn Tiger Balm, Vườn Bách thảo và Bảo tàng Raffles. Ngoài ra còn có nhiều trung tâm học tập quan trọng như Đại học Singapore, Trung tâm Khoa học, Đại học Nanyang và Bách khoa. Là một thành phố nổi tiếng, hàng ngày có hàng trăm người đến từ nhiều nơi trên thế giới để kinh doanh hoặc để thưởng ngoạn các thắng cảnh của thành phố.

Xem thêm:   Write a paragraph about a journey by train