The things that you like the most

0
403
write a paragraph about the things that you like the most

In about 140 words, write a paragraph about the things that you like the most.

There are so many things around us that one finds it hard to have a special preference for a few particular things. I, however,take a special interest in motor-car and television.

Motor-cars have always fascinated me. Since my childhood I have been travelling in motor-cars, and I have visited hundreds of places in this country. I have been to remote villages and almost all the towns, large and small. Travel has broadened my outlook on life. I have met various types of people, and my knowledge of the people and places of this country has increased greatly. If I am at homeor if I am walking along a road, I feel the urge to travel as soon as I see a car. It is because of motor-cars that I am able to do various types of work.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về những điều bạn thích nhất.

Có rất nhiều thứ xung quanh chúng ta đến nỗi người ta khó có thể có sở thích đặc biệt cho một vài thứ cụ thể. Tuy nhiên, tôi đặc biệt quan tâm đến xe hơi và truyền hình.
Những chiếc ô tô luôn khiến tôi mê mẩn. Từ thời thơ ấu của tôi, tôi đã đi du lịch bằng ô tô, và tôi đã đến thăm hàng trăm nơi trên đất nước này. Tôi đã từng đến những ngôi làng hẻo lánh và hầu hết tất cả các thị trấn lớn nhỏ. Du lịch đã mở rộng tầm nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi đã gặp nhiều loại người khác nhau, và hiểu biết của tôi về con người và địa danh của đất nước này đã tăng lên rất nhiều. Nếu tôi đang ở nhà hoặc đang đi bộ dọc theo một con đường, tôi cảm thấy thôi thúc đi du lịch ngay khi nhìn thấy một chiếc xe hơi. Chính nhờ động cơ ô tô mà tôi có thể làm nhiều loại công việc khác nhau.

Xem thêm:   Write a paragraph about life in the village