The things I dislike the most

0
478
Write a paragraph about the things I dislike the most

In about 140 words, write a paragraph about the things I dislike the most.

There are many things that most people dislike. The things that I dislike the most are noise, crowds and laziness. Noise disturbs me greatly. This is why I do not like to live in a city where noise predominates. From dawn till mid-night, vehicles run to and for in the city to make the place extremely noisy. The noise is further increased by the voices of thousands of people engaged in all kinds of activity and the sounds of other things such as  busy factories and machines. For this reason, the very thought of going to a city distasteful to me. In the same way, I also dislike crowds. Crowds make movement difficult. If a place is crowded, it is not easy tomove about or do any work. If we are in a hurry to go somewhere, a crowd can delay our progress.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về những điều tôi không thích nhất.

Có rất nhiều điều mà hầu hết mọi người không thích. Những điều tôi không thích nhất là ồn ào, đông đúc và lười biếng. Tiếng ồn làm phiền tôi rất nhiều. Đây là lý do tại sao tôi không thích sống trong một thành phố nơi tiếng ồn chiếm ưu thế. Từ bình minh đến giữa đêm, xe cộ chạy qua lại trong thành phố khiến nơi đây trở nên vô cùng ồn ào. Tiếng ồn càng tăng lên bởi giọng nói của hàng ngàn người tham gia vào tất cả các loại hoạt động và âm thanh của những thứ khác như các nhà máy và máy móc bận rộn. Vì lý do này, ý nghĩ về việc đến một thành phố khiến tôi khó chịu. Tương tự như vậy, tôi cũng không thích đám đông. Đám đông khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Nếu một nơi đông đúc, không dễ dàng di chuyển hoặc làm bất kỳ công việc nào. Nếu chúng ta vội vàng đi đâu đó, một đám đông có thể làm chậm tiến độ của chúng ta.

Xem thêm:   The importance of examinations