The shifting sands of nghĩa là gì?

0
392
the shifting sands of nghĩa là gì
The shifting sands of meaning

The shifting sands of nghĩa là gì?

the shifting sands of (something): Hoàn cảnh hoặc khía cạnh thay đổi liên tục của điều gì đó khiến nó trở nên đặc biệt khó hiểu hoặc khó đối phó.

the shifting sands of nghĩa là gì
The shifting sands of meaning

shifting sands Meaning:

 • Đề cập đến điều gì đó liên tục thay đổi, thường khiến một người cảm thấy không chắc chắn
 • Một cái gì đó rất khó đoán
 • Những thay đổi xảy ra theo thời gian

Ví dụ:

 1. Few things remain constant in the shifting sands of fashion, and among them, unchanging and ever present, are diamonds.
  –>Một ít thứ là bất biến trong xu thế thay đổi thời trang liên tục, và trong số đó, không hề thay đổi và vẫn tồn tại từ trước đến giờ là kim cương.
 2. The shifting sands of the digital age
  –>Sự thay đổi đến chóng mặt của kỷ nguyên kỹ thuật số
 3. From the 1880s onward, ships increasingly used water for ballast, thereby avoiding time – consuming loading of solid materials and dangerous vessel instabilities resulting from the shifting of solid ballast during a voyage.
  ->Từ những năm 1880 trở đi, càng nhiều tàu sử dụng nước làm đồ dằn, để tránh lãng phí thời gian chất các vật liệu dạng rắn lên tàu và mối nguy hiểm do sự bất ổn định của tàu, sự bất ổn định này là kết quả của việc chuyển động của các bì dạng rắn phát sinh trong cuộc hành trình.
 4. My wife has had trouble maintaining a job in the shifting sands of the economy.
 5. My friends have been a real rock in the shifting sands of our lives the last few years.
 6. It is difficult to keep up with the shifting sands of technology. As soon as I understand one concept another is introduced.
 7. The shifting sands of war have taken their toll on many countries. It is impossible for their economy to recover until there is some stability.
Xem thêm:   Every so often là gì?

Nguồn gốc:

Cát là một chất rất mịn được tạo thành từ các hạt đá nhỏ. Nó không giữ được hình dạng và thay đổi rất dễ dàng. Nó thường được tìm thấy gần nước như sông. Dòng sông dễ dàng di chuyển cát khi nó chảy qua nó. Nó không phải là một bề mặt ổn định để xây dựng.

Cụm từ này cũng có thể được ví như cát chạy qua kính một giờ. Khi thời gian trôi qua, nhiều cát chạy qua kính giờ. Điều này chỉ ra rằng mọi thứ thay đổi theo thời gian.