The reason agriculture is important in the world of today

0
279
write a paragraph about the reason agriculture is important in the world of today

In about 140 words, write a paragraph about the reason agriculture is important in the world of today.

Since the dawn of history, agriculture has been oneof the important means of producing food for human consumption. Today more and more lands are being developed for the production of a large variety of crops. In Asia, vast areas of land are being used to produce rice, wheat, rubber and a variety of other crops. More than half of the lands occupied and developed by human beings in the worldare devoted to agriculture.

That agriculture is one of the most essential meansof producing food is realised easily when we think of the types of things that we eat. The rice or wheat that we eat comes from the land. Even potatoes and other roots or vegetables and even leaves such as tea, as well as the fruits that men eat are the products ofthe soil that covers the earth.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về lý do nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thế giới ngày nay.

Kể từ buổi bình minh của lịch sử, nông nghiệp đã là một trong những phương tiện quan trọng để sản xuất lương thực cho con người. Ngày nay, ngày càng có nhiều vùng đất được phát triển để sản xuất nhiều loại cây trồng khác nhau. Ở Châu Á, những vùng đất rộng lớn đang được sử dụng để sản xuất lúa gạo, lúa mì, cao su và nhiều loại cây trồng khác. Hơn một nửa diện tích đất do con người chiếm đóng và phát triển trên thế giới dành cho nông nghiệp.

Xem thêm:   Describe some of the interesting places in your country

Nông nghiệp là một trong những phương tiện thiết yếu nhất để sản xuất lương thực có thể dễ dàng nhận ra khi chúng ta nghĩ đến các loại thực phẩm mà chúng ta ăn. Gạo hoặc lúa mì mà chúng ta ăn đến từ đất. Ngay cả khoai tây và các loại củ hoặc rau củ khác và thậm chí cả lá cây như chè, cũng như trái cây mà đàn ông ăn đều là sản phẩm của đất bao phủ trái đất.