The more the merrier là gì?

0
426
The more the merrier là gì

The more the merrier là gì?

The more the merrier là gì

The more the merrier: Càng đông càng vui.

 1. The more the merrier, there’s certainly enough material.
  Càng đông càng vui mà, chắc chắn là đủ vật liệu.
 2. Whoever comes is welcome. The more the merrier!
  Bất kỳ ai đến cũng được chào đón. Càng nhiều người càng vui!
 3. All of you are invited. The more the merrier.
  Tất cả các bạn được mời đến dự. Càng đông càng vui.
 4. Of course you can have a ride with us! The more the merrier.
  Tất nhiên là anh có thể đi nhờ xe chúng tôi. Càng đông càng vui mà.
 5. “Do you mind if I bring a couple of friends to your party?””Not at all – the more the merrier!”
  “Bạn có phiền nếu mình đưa một vài người bạn tới bữa tiệc của bạn không?” “Không sao – càng đông càng vui!”
 6. The more the better.
  Càng nhiều càng tốt.

Gợi ý: Giúp bạn nắm vững Ngữ pháp Tiếng Anh

Xem thêm:   On the other side là gì?