The incident you shall never forget.

0
302
write a paragraph about the incident you shall never forget

In about 140 words, write a paragraph about the incident you shall never forget.

Certain incidents so impress us that they leave an indelible mark on our memory. I was  once involved in an incident of which I shall always have vivid recollections. The  incident occurred when I visited a village in India together with my parents, sometime during my holidays last year.

Early in the morning on the day the incident occurred, I was talking with a few of my new friends in that village. All of a sudden, a boyof my age came rushing towards us to break the news that violence had broken out in the neighbourhood. Alarmed at this news, we began to protect ourselves, and before long the violence spread like wild fire throughout our area. I was a little confused at first for I had no idea about the cause of the outbreak of violence there.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về sự việc mà bạn sẽ không bao giờ quên.

Một số sự cố gây ấn tượng với chúng ta đến nỗi chúng để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong trí nhớ của chúng ta. Tôi đã từng tham gia vào một sự việc mà tôi sẽ luôn có những hồi ức sống động. Vụ việc xảy ra khi tôi đến thăm một ngôi làng ở Ấn Độ cùng với cha mẹ của mình, vào những ngày nghỉ năm ngoái.
Sáng sớm ngày xảy ra vụ án, tôi đang nói chuyện với một vài người bạn mới quen của mình trong ngôi làng đó. Đột nhiên, một cậu bé trạc tuổi tôi lao về phía chúng tôi để báo tin rằng bạo lực đã nổ ra trong khu phố. Cảnh báo trước tin tức này, chúng tôi bắt đầu tự bảo vệ mình, và chẳng bao lâu sau bạo lực lan nhanh như lửa cháy khắp khu vực của chúng tôi. Lúc đầu tôi hơi bối rối vì tôi không biết nguyên nhân của sự bùng nổ bạo lực ở đó.

Xem thêm:   What career would you like to choose after leaving school