The grass is always greener on the other side nghĩa là gì?

0
530
The grass is always greener on the other side nghĩa là gì?
The grass is always greener on the other side meaning

The grass is always greener on the other side nghĩa là gì?

“The grass is always greener on the other side of the fence”: Cỏ nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn. Câu này Tiếng Việt có nghĩa là “Đứng núi này, trông núi nọ

The grass is always greener on the other side nghĩa là gì?
The grass is always greener on the other side meaning

The grass is always greener on the other side meaning

 • Nghĩ rằng phần của người khác tốt hơn phần của tôi
 • Tin rằng cuộc sống của người khác tốt hơn cuộc sống của chính họ
 • Nghĩ rằng người kia có điều đó dễ dàng hơn trong một cuộc cạnh tranh trực tiếp
 • Nghĩ rằng công việc của chính mình khó hơn của người khác

Ví dụ:

 1. Don’t compare your talents with others because the grass is always greener on the other side. Just do your best.
  –>Đừng có so sánh mình với người khác mãi như thế vì ai cũng có điểm mạnh cả. Bạn cứ cố gắng hết sức mình là được.
 2. Don’t compare your talents with others. The grass is always greener on the other side of the fence. Just do your best.
  –>Đừng có so sánh mình với người khác mãi như thế. Đứng núi này trông núi nọ. Cố gắng hết sức mình là được.
 3. He realized that the grass is always greener on the other side when he saw that his new job wasn’t perfect as he thought.
  –>Anh ta nhận ra mình là kẻ đứng núi này trông núi nọ khi thấy công việc mới không hoàn hảo như mình nghĩ.
 4. Since I haven’t been out for a while I start to envy Mary with her great social life. The grass is always greener on the other side.
  –>Kể từ khi nghỉ việc ở nhà, tôi bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với công việc và các hoạt động xã hội của Mary. Con người vốn hay đố kỵ mà.
 5. They ask me if I know the meaning of the statement “The grass is always greener in the other side of the fence”.
  –>Họ hỏi tôi có biết ý nghĩa của câu nói “Đứng núi này trông núi nọ” không.
 6. When I haven’t been out for a while I start to envy Miriam with her great social life. Oh well, the grass is always greener.
  –>Kể từ khi nghỉ việc ở nhà, tôi bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với công việc ngoài xã hội của Miriam. Con người vốn hay đố kỵ mà.
 7. She realized that the grass is always greener on the other side.
  –>Cô ta nhận rằng mình là người đứng núi này trông núi nọ.
Xem thêm:   Better luck next time nghĩa là gì?

Xem thêm một số ví dụ khác:

 1. The lawyer always thought that the grass is greener on the other side and left his profession to become an MBA graduate. Guess what? He is still struggling to find a job.
 2. I often think that the grass is greener on the other side but then start counting my own blessings immediately.
 3. You cannot possibly want to leave your job because you think you can become a singer. The grass is always greener on the side.
 4. The rich man has plenty of diseases to fight with. You can start being grateful for what you have because the grass always looks greener on the other side.
 5. I went to check the prospects out because the grass looked greener on that side but did not take up the business opportunity she offered.

Gợi ý dành cho bạn:

Kết luận: HoctiengAnh.tv đã giải thích nghĩa của cụm từ “The grass is always greener on the other side“. Nghĩa Tiếng Việt có thể hiểu là “Đứng núi này trông núi nọ“. Câu thành ngữ này nhắc nhở chúng ta khi làm việc hay có quyết định thay đổi gì cũng cần nhìn nhận vấn đề thấu đáo.