The country you would like to visit

0
405
the country you would like to visit

In about 140 words, write a paragraph about the country you would like to visit.

I have heard much about the beauty of the East as well as the West, about the wonderful islands in the Pacific and also in the Atlantic. In short, the whole world seems to be full of beautiful places. The country that I would like to visit, however, is the United States of America. My knowledge of the United States of America is derived from the geography and history books that I have read, the films that I have seen and the stories that I have heard from people who have visited this country.

The United States of America is a vast country with a mixed population. People from many different lands have come and settled here. This mixture of different races of people  with different customs, religions, cultures and abilities have created a nation unique in history.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về đất nước mà bạn muốn đến thăm.

Tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp của phương Đông cũng như phương Tây, về những hòn đảo tuyệt vời ở Thái Bình Dương và cả ở Đại Tây Dương. Tóm lại, cả thế giới dường như chỉ toàn những nơi tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đất nước mà tôi muốn đến thăm là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Kiến thức của tôi về Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bắt nguồn từ những cuốn sách địa lý và lịch sử mà tôi đã đọc, những bộ phim tôi đã xem và những câu chuyện mà tôi đã nghe từ những người đã đến thăm đất nước này.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn với dân số hỗn hợp. Con người từ nhiều vùng đất khác nhau đã đến và định cư tại đây. Sự pha trộn giữa các chủng tộc khác nhau của những người có phong tục, tôn giáo, văn hóa và khả năng khác nhau đã tạo nên một quốc gia có một không hai trong lịch sử.

Xem thêm:   An unusual opportunity you have had