Table manners là gì?

0
359
Table manners là gì
Table manners meanings

table manners‘–> có nghĩa là: cách ăn lịch sự tại bàn ăn, cách cư xử trên bàn ăn…

Table manners là gì
Table manners meanings

Ví dụ:

 1. Please teach me some table manners.
  –>Làm ơn dạy tôi vài cung cách ăn uống đi.
 2. Mind your table manners!
  –>Ăn uống ngồi ngay lại!
 3. You can’t blame him for his bad table manners ; he doesn’ t know any better.
  –>Anh không thể trách anh ta về cách cư xử thô lỗ ở bàn ăn được, anh ta có được học về cách cư xử đâu.
 4. Bad table manners are not good at all.
  –>Ăn uống thô tục không tốt chút nào.
 5. You can’t blame him for his bad table manners ; he doesn’ t know any better.
  –>Anh không thể trách anh ta là ăn uống bất lịch sự. Xưa nay có ai bày vẽ cho anh ta đâu.
Xem thêm:   State of mind là gì