Sunny side up là gì?

0
488
Sunny side up là gì?

Sunny side up là gì?

Sunny side up: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tráng lập là; ốp la; chỉ rán một mặt (trứng)

Sunny side up là gì?

 1. Two fried eggs, sunny side up.
  –>Hai trứng chiên ốp la.
 2. Here are your eggs – sunny side up.
  –>Đây là trứng của con – trứng chiên ốp la.
 3. You can have a runny or hard fried egg or even have it sunny side up.
  –>Bạn có thể ăn trứng chiên hơi chín hoặc chín đều hoặc thậm chí là trứng ốp-la.
 4. So you’d like to have American breakfast with orange juice, fried eggs sunny side up with ham, and coffee.
  –>Tôi muốn ăn sáng theo kiểu Mỹ với nước cam, trứng chiên, trứng ốp la kèm với jambon và cà phê.
  “Sunny side”: Vui vẻ, ngăn nắp, ngay ngắn
 5. She always looks on the sunny side.
  –>Cô ấy luôn nhìn khía cạnh vui vẻ.
 6. He sat the boy right side up on a chair.
  –>Anh ta đặt cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế.
 7. He sat the baby right side up on a chair.
  Anh đặt đứa bé ngồi ngay ngắn trên ghế.

Tham khảo thêm chuyên mục: HỎI ĐÁP TIẾNG ANH

Xem thêm:   New year's resolution nghĩa là gì?