Stupid is as stupid does nghĩa là gì?

0
460
Stupid is as stupid does nghĩa là gì?
Stupid is as stupid does meaning

Stupid is as stupid does nghĩa là gì?

Stupid is as stupid does nghĩa là gì?
Stupid is as stupid does meaning

Cụm từ “stupid is as stupid does” là cụm từ bạn có thể nghe hoặc nhìn thấy thường xuyên trong các cuộc trò chuyện và trong các bài viết. Ở bài viết này,  bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của cụm từ này và thông tin về nguồn gốc của nó. Bạn cũng sẽ tìm thấy các ví dụ về cách sử dụng đúng cụm từ này trong cuộc trò chuyện và các gợi ý về các cách khác để bạn có thể nói cụm từ này trong khi vẫn truyền đạt ý nghĩa tương tự.

Cụm từ “stupid is as stupid does” có nghĩa là hành động của một người nào đó thường là một chỉ số cho thấy họ thông minh hoặc thiếu thông minh. Nó nói rằng ngay cả khi một người thông minh cao làm điều gì đó ngu ngốc thì họ vẫn ngu ngốc.

Nguồn gốc của thành ngữ “stupid is as stupid does”

Cụm từ “”stupid is as stupid does“” là một biến thể của một cụm từ cổ có nghĩa là “handsome is as handsome does” (đẹp trai cũng giống như đẹp trai vậy). Cụm từ thứ hai xuất hiện lần đầu trên văn bản vào năm 1862. Cụm từ “stupid is as stupid does” trở nên phổ biến vào năm 1994 khi bộ phim Forrest Gump được phát hành và được sử dụng rộng rãi kể từ đó.

Xem thêm:   In due time là gì?

“stupid is as stupid does”meaning

Stupid is as stupid does==>This expression means that your are as stupid as the foolish actions or things you do. Roughly translated – we can all do stupid things. We are all capable of being foolish. No one is perfect. You can be smart and still do something stupid. (Misterduncan)

Ví dụ: “Of course that old drunk caused that accident! Stupid is as stupid does!”

Gợi ý xem thêm: