State of mind là gì

0
522
State of mind là gì?

State of mind là gì?

State of mind” = Trạng thái tâm trí -> Cảm xúc/tâm trạng nhất thời và mau chóng.
State of mind là gì?
State of mind meaning

Mẫu câu với cụm từ “State of mind”

 1. Keep a relaxed and pleasant state of mind.
  Hãy giữ tâm trí thảnh thơi và thoải mái.
 2. A confused state of mind
  Tâm trạng bối rối
 3. I rarely have a balanced state of mind.
  Hiếm khi tôi có được trạng thái cân bằng của tâm trí.
 4. She shouldn’t drive in her present state of mind.
  Cô ấy không nên lái xe trong tâm trạng thế này được.
 5. He shouldn’t drive in his present state of mind.
  Anh ta không nên lái xe trong tâm trạng hiện giờ.
 6. Who can pull me out of this state of mind?
  Ai có thể kéo tôi ra khỏi tâm trạng này?
 7. Congratulate yourself and breathe in your tranquil state of mind.
  Hãy chúc mừng bản thân và cảm nhận sự thanh bình trong tâm trí.
 8. You said that love was just a state of mind.
  Em nói rằng tình yêu là một trạng thái của tinh thần.
 9. It’s all my state of mind, I can’ t leave it all behind.
  Đó là những gì tâm hồn em mách bảo, em không thể bỏ tất cả lại phía sau.
 10. They say it’s just a state of mind but it happens to everyone.
  Người ta nói đó cảm xúc bình thường mà bất kỳ người nào cũng có.
 11. It is possible she may be in a confused state of mind.
  Có khả năng là cô ta đang trong tâm trạng bối rối.
 12. The patient got a balanced state of mind.
  Trạng thái thần kinh của bệnh nhân đã ổn định.
 13. She got a confused state of mind when she met him.
  Cô ta bị bối rối khi gặp anh ấy.
 14. Whenever you get money at your own disposal, you can change your state of mind easily.
  Trong tay đã sẵn đồng tiền, thì lòng đổi trắng thay đen khó gì.
 15. And that you can actually solve it more easily than you thought you while you were in a somewhat panicked state of mind.
  Và bạn thực sự có thể giải quyết nó một cách dễ dàng hơn bạn từng nghĩ trong lúc bạn đang ở trong tình trạng khá hoảng loạn trước đây.
Xem thêm:   In vain nghĩa là gì?

Gợi ý thêm: