Set the table nghĩa là gì?

0
399
Set the table nghĩa là gì?
Set the table meaning

Set the table nghĩa là gì?

”set the table”–> có nghĩa Tiếng Việt là chuẩn bị, bày biện lên bàn ăn. Nghĩa bóng có nghĩa là chuẩn bị để có kết quả mong muốn

Set the table nghĩa là gì?
Set the table meaning

Ví dụ với cụm từ “set the table

 1. Would you set the table?
  Con dọn bàn ăn lên nhé?
 2. Let’s set the table.
  Chúng ta dọn bàn ăn nhé
 3. Help me set the table.
  Giúp tôi dọn bàn ăn nhé.
 4. Could you set the table for supper?
  Anh có thể dọn bàn ăn cho bữa tối không?
 5. I usually set the table for my mum.
  Tôi thường xuyên dọn cơm cho mẹ.
 6. Today is your turn to set the table.
  Hôm nay đến lượt con bày bàn ăn.
 7. They realize they set the table for the Lord.
  Họ nhận mình vừa dọn bàn ăn cho Chúa tể.
 8. My mother has set the table for the family dinner.
  Mẹ tôi đang bày bàn ăn tối cho gia đình.
 9. Another thing you have to do before you serve a meal is set the table.
  Một điều nữa bạn phải làm trước khi dọn món ăn lên là sắp xếp bàn ăn.
 10. Dad says that dinner will be ready right away, so we’d better wash our hands and set the table.
  Cha nói rằng bữa tối sẽ sẵn sàng ngay bây giờ, vì vậy chúng ta tốt hơn hết là đi rửa tay và dọn bàn.
 11. I helped her set the table.
  Tôi phụ cô ấy bày bàn ăn.
 12. Yes i have set the table.
  Vâng tôi đã sắp đặt bàn ăn rồi.
 13. Would you help me set the table?
  Giúp tôi dọn bàn ăn nhé?
 14. Laura and Mary set the table for the threshers.
  Laura và Mary bày bàn ăn cho những người đập lúa.
 15. You are the waiter so you must set the table.
  Bạn là một phục vụ bàn nên bạn phải sắp đặt bàn ăn.
 16. My mother has set the table for the family dinner.
  Mẹ tôi đã dọn bữa tối lên bàn rồi.
 17. My mother há set the table for the family dinner.
  Mẹ tôi đang bày bàn cho bữa tối của gđ
 18. Laura had hardly set the table when Pa was there.
  Laura khó bày bàn nổi khi Bố xuất hiện.
 19. Mary, bring me some wood. Laura, you may set the table.
  Mary lấy củi giúp Mẹ, còn Laura lo bày bàn ăn.
Xem thêm:   Jack of all trades là gì

What is the difference between set the table and set up the table ?

Set the table’ usually means to make it ready for a meal, i.e. putting down plates, forks, knives etc. While set up the table usually means setting up the table itself, be it putting together, moving it and the likes.

Examples would be something like this:

‘Honey, will you please set up the table, dinner will be ready in 5 minutes. And don’t forget the spoons this time!’

‘We can set up tables near the end of the hall for people to sit at and eat, this way the front will be free for guests to move in and out.’