Run of the mill là gì?

0
526
Run of the mill là gì?
Run of the mill meaning

Run of the mill là gì?

run of the mill nghĩa là thông thường,bình thường, tầm thường. Có thể sử dụng để nói về hàng hóa, sản phẩm hay con người.

Run of the mill là gì?
Run of the mill meaning

Ví dụ với cụm từ ”run of the mill”

 1. No, it’s just the run of the mill, as far as I could see.
  Không, theo tôi thấy thì cũng là những hàng hóa thông thường thôi.
 2. The run of the mill are stored in the warehouse.
  Những sản phẩm bình thường của nhà máy được cất giữ trong nhà kho.
 3. He is certainly not your run of the mill neighbor the way he is always helping everyone.
  Chắc chắn anh ấy không phải là người láng giềng tầm thường vì anh ấy luôn giúp đỡ mọi người.
 4. Many fans complained that they were no longer willing to spend a lot on tickets only to see run of the mill bands.
  Nhiều người hâm mộ than phiền rằng họ không còn muốn trả nhiều tiền mua vé chỉ để xem những ban nhạc tầm thường
 5. But to tell you the truth, it was just run of the mill.
  Nhưng thật tình mà nói thì nó cũng tầm thường thôi, không có gì đặc biệt.
 6. This movie had so much publicity I thought it would be great. But to tell you the truth, it was just Run of the mill. Sure, I enjoyed it but it’s the kind of film you forget about as soon as you leave the theater.
  Cuốn phim đó được quảng cáo nhiều đến độ tôi tưởng nó hay lắm. Nhưng thật tình mà nói thì cuốn phim cũng tầm thường thôi, không có gì đặc biệt. Dĩ nhiên xem phim đó cũng vui, nhưng đó là loại phim mà người ta quên đi ngay sau khi rời khỏi rạp hát.
Xem thêm:   Make ends meet là gì?

Gợi ý thêm: