Ring a bell nghĩa là gì

0
261

Ring a bell” = Rung một tiếng chuông để cảnh báo. Nghĩa bóng có nghĩa là bạn gợi nhớ, liên tưởng hay cảm nhận về ai, điều gì có vẻ quen quen, thân thuộc và bạn đã từng trải qua.
Ví dụ:
His face doesn’t ring a bell with me.
–>Gương mặt ông ta không gợi cho tôi nhớ gì cả.
Does it ring a bell?
–>Nó có gợi nhớ được gì cho bạn không?
Juliana did not ring a bell or knock on the door but walked straight in.
–>Juliana không bấm/nhấn chuông hay gõ cửa nhưng lại bước thẳng vào.
At last only a young mouse proposes to ring a bell round the cat’s neck to alarm where the cat is so that they have time enough to run away.
–>Cuối cùng, chỉ một chú chuột trẻ đề nghị đeo chuông vào cổ mèo để báo động là mèo đang ở đâu để chúng có đủ thời gian chạy trốn.
The name rings a bell. Isn’t he an architect?
–>Cái tên bấm chuông đó. Không biết có phải kiến trúc sư không?
Please ring the bell if you need anything.
–>Nếu bạn cần gì xin cứ bấm chuông.
Ring the bell to see if they ‘re in.
–>Bấm chuông gọi xem họ đã về nhà chưa
That rings a bell.
–>Cuối cùng tôi cũng nhớ ra được
–>If Hannah Gadsby’s name doesn’t ring a bell from last year, the name Nanette should. The Netflix comedy (hài kịch) special became a surprise hit (một thành công kinh ngạc) in 2018 and made the Australian comedian (diễn viên hài) a household (nội trợ, hộ gia đình) name.
–>Anyone who watches TV ads (quảng cáo trên TV) for drugs knows that the list of side-effects (tác dụng phụ) is as long as your arm (rất dài). This warning should ring a bell to everyone. But there are those who blatantly (hiển nhiên) fail to follow recommendations (sự khuyên nhủ, giới thiệu). Even if you listen hard (nghe rõ, kỹ) and follow directions, you may still suffer unintended consequences (chịu những hậu quả khó lường trước). So what can go wrong? In one word plenty.
–>There’s no shortage (sự thiếu số lượng) of youth summer baseball programs (chương trình thi đấu bóng chày mùa hè cho giới trẻ) in and around Kitsap County. Maybe some of these names ring a bell: West Sound Vipers, the Northwest Blaze, the Kitsap Ospreys, Renegades Baseball, Narrows Baseball, the Silverdale Sluggers, the Bainbridge Mavericks, the Shelton Climbers.

Xem thêm:   Out of nowhere nghĩa là gì?