Put on weight là gì?

0
598
Put on weight

Put on weight là gì?

‘put on weight’: có nghĩa là lên cân, tăng cân, phát phì, lên ký, càng ngày càng mập…

Put on weight

Ví dụ:

 1. I see you put on weight.
  Tôi thấy anh phát phì ra
 2. I want to put on weight.
  Tôi muốn lên cân.
 3. Will eating a jacket potato make you put on weight?
  Ăn khoai tây nướng nguyên vỏ sẽ làm bạn lên cân chứ?
 4. I have put on weight so I have to do exercise.
  Tôi đã lên cân nên tôi phải tập thể dục.
 5. If he’s put on weight during the holidays, he’s in good company.
  Nếu nó tăng cân trong kì nghỉ thì không có gì đáng lo.
 6. For most people it is all too easy to put on weight nowadays.
  Ngày nay hầu hết mọi người đều rất dễ tăng cân.
 7. I eat whatever I want and I still don’t seem to put on weight.
  Tôi ăn bất cứ cái gì tôi muốn, vậy mà hình như tôi vẫn không lên ký.
 8. Some people never seem to put on weight while others are always on a diet.
  Một số người dường như không bao giờ tăng cân trong khi những người khác luôn ăn kiêng.
 9. A lot of female models also have to be very strict with what they eat so they don’t put on weight.
  Nhiều người mẫu nữ cũng rất là nghiêm với những gì mà họ ăn vì thế mà họ không lên cân được.
 10. He has put on much weight.
  Anh ta lên cân nhiều.
 11. John has put on a lot of weight recently.
  Gần đây John béo thêm ra nhiều quá.
 12. I put on so much weight.
  Tôi thật sự đã tăng cân rất nhiều.
 13. Put on a stone in weight.
  Nặng thêm một xtôn.
 14. The less you eat, the less weight you put on.
  Ăn càng ít càng đỡ mập.
 15. He’s put on a lot of weight since he gave up smoking.
  Từ khi bỏ thuốc lá anh ta lên cân nhiều.
 16. He’s PUT ON a lot of weight since he gave up smoking.
  Anh ấy tăng cân từ khi bỏ hút thuốc lá
 17. I would lose five or six pounds, and then I’d put the weight right back on again.
  Tôi có giảm đâu được năm hay sáu pound gì đó nhưng rồi lại lên cân trở lại.

Kết luận: Bài viết đã mô tả rõ Put on weight nghĩa là gì trong Tiếng Anh. Cụm từ ‘Put on weight‘ hay được sử dụng khi ta muốn nói về vấn đề tăng cân. Mô tả tình trạng của cơ thể ngày càng mập hơn.