Practice makes perfect nghĩa là gì?

0
426
Practice makes perfect nghĩa là gì?

Practice makes perfect nghĩa là gì?

Practice makes perfect nghĩa là gì?

Practice makes perfect: Có công mài sắc có ngày nên kim.

THÀNH NGỮ “PRACTICE MAKES PERFECT”

Có công mài sắt có ngày nên kim” là câu tục ngữ Việt Nam có ý nghĩa rằng trong bất kỳ công việc gì nếu bạn kiên trì, quyết tâm, chăm chỉ, chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Người Mỹ cũng có một câu tục ngữ mang ý nghĩa tương tự: “Practice makes perfect”.

Từ “practice” có nghĩa là: luyện tập (do something regularly); “perfect” mang ý nghĩa: kết quả mỹ mãn nhất mà bạn đạt được (the best you can be). “Practice makes perfect” muốn truyền đạt đến chúng ta một thông điệp rằng: Con đường dẫn đến thành công chính là luyện tập thường xuyên.
Eg: If you want to become a famous actress, Mary, then you must keep working. Practice makes perfect.
(Mary, nếu con muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, thì con phải không ngừng luyện tập. Có công mài sắt có ngày nên kim mà).

Câu tục ngữ “Practice makes perfect” khuyến khích chúng ta không ngừng rèn luyện để ngày càng giỏi hơn trong lĩnh vực của mình.
Eg: Come on boys, do it again! I believe that you will be able to do it. Practice makes perfect!
(Nào các cậu bé, hãy làm lại đi nào! Tôi tin rằng các cậu sẽ có thể làm được. Có công mài sắt có ngày nên kim phải không các chàng trai!)

Tất cả chúng ta đều biết rằng kiên trì và chăm chỉ là nhân tố quyết định dẫn đến thành công. “Practice makes perfect” chính là chiếc chìa khoá quan trọng mà bạn cần ghi nhớ.

Ví dụ:

 1. Sports require practice and practice makes perfect.
  Thể thao cần phải thực hành và thực hành làm nó hoàn thiện chứ.
 2. I like the statement “Practice makes perfect” most.
  Tôi thích nhất là câu nói “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
 3. No matter what you are trying to do, practice makes perfect.
  Dù bạn đang cố gắng làm chuyện gì đi nữa, có công mài sắt có ngày nên kim.
 4. See how fast you are getting better at the guitar? Practice makes perfect.
  Con có nhận thấy con tiến bộ nhanh như thế nào trong việc chơi ghi-ta không? Có công mài sắt có ngày nên kim đấy con ạ
 5. I know these math problems are frustrating, John, but keep trying. Practice makes perfect.
  John, bố biết những bài toán này làm con nản trí, nhưng hãy cố gắng lên con. Có công mài sắt có ngày nên kim mà.
 6. If you want to become a famous actress, Mary, then you must keep working. Practice makes perfect.
  Mary, nếu con muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, thì con phải không ngừng luyện tập. Có công mài sắt có ngày nên kim mà.
 7. Jill: I’m not going to try to play the piano anymore. I always make so many mistakes.  Jane: Don’t give up. Practice makes perfect.
 8. Child: How come you’re so good at peeling potatoes?  Father: I did it a lot in the army, and practice makes perfect.
Xem thêm:   Help yourself là gì?

Xem thêm ví dụ:

Tham khảo ví dụ bởi theidioms.com
 1. The most important thing about getting better at playing a sport is to keep playing it. There is nothing like enough practice and eventually it is the practice that will make you perfect.
 2. I have done this assignment so many times now that I can do it with my eyes closed. Practice has made me perfect at it!
 3. She like minute embroidery work and practice has made her perfect at it.
 4. I train so hard for the marathons is because I believe that practice makes perfect.
 5. You have to train harder to become good at this sport. Haven’t you heard that practice makes perfect?
 6. I never imagined that I would be able to do juggling so nicely, but I practiced it a lot and really practice made it perfect.
 7. If you want to type without looking at the keyboard, then practice everyday because practice makes perfect.
 8. Once I met with a sharp shooter officer, he told me that practice makes perfect and I can also be a great shooter by practicing.
 9. You can’t do as perfect as a professional can do, because they practice everyday and someone truly said, “practice makes man perfect”