HomeHỏi đápPoint out nghĩa là gì?

Point out nghĩa là gì?

Point out nghĩa là đưa ra, chỉ ra vấn đề hoặc quan điểm của ai đó về cái gì.

point out nghĩa là gì

  •  First of all, I’ll point out some important projects of our company. ( Trước hết, tôi sẽ nêu ra một vài dự án quan trọng của công ty)
  • Look at the board, I’ll point out some formular for you. ( Nhìn lên bảng, thầy sẽ chỉ ra công thức cho các em)
  • My teacher points out my mistakes and advise me to do again ( Thầy giáo tôi chỉ ra lỗi sai của tôi và khuyên tôi làm lại)
  • They pointed out her immediately when the director asked who had that beautiful voice. ( Họ chỉ ra cô ấy ngay lập tức khi giám đốc hỏi ai là người có giọng nói hay đó)
  • He pointed out that living on a farm was healthy and satisfying. ( Anh ta quan điểm rằng sống ở trang trại là lành mạnh và thoải mái)
Xem thêm:   Status quo là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments