Out of nowhere nghĩa là gì?

0
230
Out of nowhere nghĩa là gì
Out of nowhere meaning

‘out of nowhere ‘có nghĩa là đột ngột xuất hiện

Out of nowhere nghĩa là gì
Out of nowhere meanings

Ví dụ với cụm từ “out of nowhere”

 1. He came out of nowhere.
  –>Ông ấy xuất hiện một cách đột ngột.
 2. Here comes a sandstorm. From right out of nowhere.
  –>Một trận bão cát đang kéo đến, hoàn toàn đột ngột.
 3. She showed up out of nowhere.
  –>Cô ấy xuất hiện trong hư không.
 4. The dog comes out of nowhere.
  –>Con chó đột nhiên xuất hiện.
 5. He seems to come out of nowhere.
  –>Anh ta dường như đi ra từ hư không.
 6. Suddenly, a truck came out of nowhere.
  –>Thình lình, một chiếc xe tải xuất hiện.
 7. A connection has been created out of nowhere.
  –>Một tương quan đã được tạo ra từ hư không.
 8. Without warning, the storm came out of nowhere.
  –>Cơn bão thình lình ập đến không một dấu hiệu cảnh báo.
 9. And then, one day, out of nowhere, everything changed.
  –>Và rồi, một ngày, tự dưng mọi thứ thay đổi.
 10. A butler appeared out of nowhere and took our coats.
  –>Người quản gia bất thình lình xuất hiện và đỡ lấy áo khoác của chúng tôi.
 11. A huge bear appeared out of nowhere and roared and threatened us.
  –>Một con gấu khổng lồ đột ngột xuất hiện nó rống lên đe dọa chúng tôi.
 12. Then this week, out of nowhere, Embry’s hanging out with Sam and the rest of them.
  –>Rồi tuần này nè, bỗng nhiên Embry thường xuyên đi chơi với Sam và tụi trong băng đó.
 13. I had to get out of the house, but there was nowhere I wanted to go that didn’t involve a three – day drive.
  –>Tôi phải ra khỏi nhà, nhưng chẳng có nơi nào tôi muốn đi mà không mất ba ngày trời lái xe.
Xem thêm:   Inside out là gì?