Out of character nghĩa là gì?

0
451
Out of character nghĩa là gì?
Out of character meaning

Out of character nghĩa là gì?

Out of character nghĩa là gì?
Out of character meaning

out of character => nghĩa là: ngoài tính cách.

 • Rất không giống như cách ai đó thường nói hoặc cư xử; không đặc trưng.
 • Không phù hợp với các đặc điểm hoặc đặc điểm được gán cho nhân vật mà một người đóng, như trong phim hoặc vở kịch.

Ví dụ với cụm từ “out of character “

 1. I can’t understand why Peter refused to help ; it seems so out of character.
  Tôi không thể hiểu tại sao Peter từ chối giúp đỡ, có vẻ như không phù hợp tính cách.
 2. Her behaviour last night was completely out of character.
  Hành vi của cô ta tối qua hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô ấy.
 3. He didn’t ask what I was thinking, which was out of character for him.
  Anh ấy không hỏi xem tôi đang nghĩ gì, đó không phải là tính cách của anh ấy.
 4. Telling rude jokes is very out of character for Simon – unless he has been drinking, possibly.
  Nói những câu đùa thô lỗ không phải là tính cách của Simon – loại trừ khi anh ta uống rượu.
 5. That unpleasant remark she made was quite out of character.
  Câu nhận xét khó nghe mà cô ta đưa ra hoàn toàn khác so với tính cách của cô ta.
 6. His role in this movie is quite out of character.
  Vai diễn của ông ta trong bộ phim này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ông ta.
 7. Rapacity is out of Vietnamese’s character.
  Tính tham lam không tiêu biểu cho tính cách của người Việt Nam.