On the mend là gì?

0
537
On the mend là gì?
On the mend meaning

On the mend là gì?

“on the mend” nghĩa tiếng Việt là đang hồi phục, đang bình phục, tình trạng khá hơn…

On the mend là gì?
On the mend meaning

On the mend Meaning

 • Cải thiện sức khỏe sau khi ốm
 • Được khôi phục về tình trạng trước đó tốt hơn
 • Nếu một mối quan hệ đang được hàn gắn thì nó đang được cải thiện

Ví dụ:

 1. Lyme disease man is on the mend.
  Người đàn ông bị bệnh Lyme đang hồi phục.
 2. She is on the mend.
  Cô ấy đang phục hồi sức khỏe.
 3. Does he think the economy really is on the mend?
  Anh ta có nghĩ là nền kinh tế thực sự đang hồi phục không?
 4. He’s been very ill, but luckily he’s on the mend now.
  Anh ấy bệnh nặng, nhưng may mắn thay là anh ta đang hồi phục.
 5. Jan’s been very ill, but she’s on the mend now.
  Jan ốm nặng nhưng giờ đây sức khỏe của cô ấy đang hồi phục.
 6. She’s been very unwell, but she’s on the mend now.
  Cô ta trước đây rất bị khó ở, nhưng nay đã khá hơn.
 7. My cold was terrible, but I ‘m on the mend now.
  Tôi đã bị cảm rất nặng nhưng bây giờ đang lành.
 8. What you need is some hot chicken soup. Then you’ll really be on the mend.
  Bạn cần phải ăn súp gà nóng. Sau đó bạn sẽ hoàn toàn bình phục.
 9. After a long illness she is finally on the mend.
 10. After weeks of being in bed with the flu I am now on the mend.
 11. My leg has been hurting since I broke it last year. Luckily with the new exercises that I am doing it seems to be on the mend.
 12. Their friendship went through a tough time but it is on the mend now.
 13. Their marriage was in trouble for a while but they have been working on it. It seems that it is on the mend.
 14. Sir, don’t worry – your damaged car is on the mend.
Xem thêm:   In exchange for là gì?

Bạn có thể xem thêm: