Off balance nghĩa là gì?

0
394
Off balance nghĩa là gì
Off balance meanings

‘off balance nghĩa là mất thăng bằng, mất cân đối, không vững…

Off balance nghĩa là gì
Off balance meanings

Ví dụ với cụm từ “off balance”

 1. The wheel is off balance.
  –>Bánh xe đó mất thăng bằng.
 2. It’s off Balance Sheet.
  –>Nằm ngoài bảng cân đối kế toán.
 3. The question caught her off balance.
  –>Câu hỏi đã làm cô ấy lúng túng.
 4. A strong gust will knock him off balance.
  –>Một cơn gió mạnh sẽ làm cho anh ta đứng không vững.
 5. She kept pulling my arm, throwing me off balance.
  –>Cô ta cứ kéo tay tôi làm tôi mất thăng bằng.
 6. I was thrown completely off balance by Mary’s reply.
  –>Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước câu trả lời của Mary.
 7. The force was powerful enough to knock her off balance.
  –>Lực đủ mạnh để làm cô ta mất thăng bằng.
 8. I was caught off balance by the sudden wind and nearly fell.
  –>Tôi bị mất thăng bằng suýt ngã vì cơn gió bất chợt thổi qua.
 9. You can be off your balance.
  –>Anh có thể ngã đó.
 10. She cycles too fast round the corner, lost her balance and fell off.
  –>Cô ấy đạp xe quá nhanh khi quẹo góc phố, mất thăng bằng và ngã xuống.
 11. She cycled too fast round the corner, lost her balance and fell off.
  –>Chị ấy đạp xe quá nhanh quẹo qua góc phố, mất thăng bằng và ngã xuống.
 12. She threw me off balance.
  –>Cô ta đã làm cho tôi mất thăng bằng.
 13. He knocked me off balance.
  –>Nó đánh tôi khiến tôi mất thăng bằng.
 14. He caught me off balance.
  –>Anh ta đã làm cho tôi mất thăng bằng.
 15. Her beauty threw all guys in the party off balance.
  –>Vẻ đẹp của cô ta làm cho tất cả các chàng trai trong buổi tiệc mất thăng bằng.
 16. I was thrown off balance by the sudden gust of wind.
  –>Tôi bị mất thăng bằng vì cơn gió mạnh bất ngờ.
 17. The senator was clearly caught off balance by the unexpected question.
  –>Vị thượng nghị sĩ rõ ràng đã lúng túng trước câu hỏi bất ngờ đó.
 18. The senator was clearly caught off balance by the unexpected question.
  –>Vị thượng nghị sĩ rõ ràng bị lúng túng vì câu hỏi bất ngờ.
 19. I was caught off balance by the sudden wind and nearly fell.
  –>Tôi bị một trận gió đột ngột làm mất thăng bằng, suýt ngã.
 20. The more slippery situation is an emotional state that has me just off balance enough to linger and thwart.
  –>Tình hình khó khăn hơn là một trạng thái cảm xúc đủ làm tôi mất cân bằng để sống lây lất và cản trở.
Xem thêm:   Pay a visit là gì