New year’s resolution nghĩa là gì?

0
228
New year's resolution nghĩa là gì

new year’s resolution: có nghĩa là kế hoạch, quyết tâm, quyết định trong năm tới là gì, sẽ làm gì.

New year's resolution nghĩa là gì

Ví dụ với cụm từ “new year’s resolution”

 1. What’s your new year’s resolution?
  –>Quyết tâm trong năm mới của bạn là gì?
 2. What is your new year’s resolution?
  –>Giải pháp cho năm mới là gì?
 3. My New Year’s resolution was to give up smoking and start living a healthier life.
  –>Quyết định trong năm mới của tôi là từ bỏ hút thuốc và bắt đầu sống cuộc sống khỏe mạnh hơn.
 4. President Barack Obama has set his New Year’s resolution for 2011 : repair the struggling economy.
  –>Tổng thống Barack Obama đã đặt ra quyết tâm của ông nhân ngày đầu năm 2011 là: hàn gắn nền kinh tế đang gặp khó khăn.
 5. My New Year’s resolution was to give up smoking and start living a healthier life.
  –>Kế hoạch năm mới của tôi là bỏ thuốc lá và bắt đầu một cuộc sống khỏe mạnh.
Xem thêm:   On the mend là gì?