Many a little makes a mickle nghĩa là gì?

0
412
Many a little makes a mickle

Many a little makes a mickle nghĩa là gì?

Many a little makes a mickle

==>Xem thêm: odd one out là gì?

“Many a little makes a mickle”: Tích tiểu thành đại,  nghĩa của cụm từ ngày xuất phát từ Scotland.

Trong thành ngữ này, từ  mickle nghĩa là một số nhỏ và  muckle là một số lớn, nghĩa rằng tạo có thể tạo thành một số lớn với các khoản tiết kiệm nhỏ.

Mickle is small things muckle is large things. So many small amounts adds up to a large amount.

( Mickle là những thứ nhỏ (muckle) tạo thành những thứ lớn. Rất nhiều những cái nhỏ sẽ tạo thành cái lớn.)

It’s normally used in reference to money and saving money. ( Thường để nói về tiền bạc và tiết kiệm tiền)

Trong Tiếng Việt, ta có thể hiểu nghĩa của cụm từ này là ” Kiến tha lâu cũng đầy tổ” để nhắc nhở mỗi chúng ta hay kiên trì làm từ những việc nhỏ để tích lũy và tạo nên thành quả lớn. Hoặc “Góp gió thành bão” để khuyên mỗi sự góp sức chung tay, mỗi người một tí để tạo lên sức mạnh của một tập thể.

Xem thêm:   Day in day out nghĩa là gì?