HomeHỏi đápLow profile là gì

Low profile là gì

Low profile là gì

‘low profile’ [‘lou’proufail]: có nghĩa là thấp bé, khiêm tốn; tự kiềm chế, cư xử kín đáo, ứng xử kín đáo, lánh mặt…

Low profile là gì?
Low profile meaning

Ví dụ với cụm từ ” low profile”

 1. Maintain a low profile and keep quiet about your preps.
  Cư xử kín đáo và giữ im lặng về sự chuẩn bị của bạn.
 2. Peter was advised to keep a low profile in court.
  Người ta khuyên Peter nên cư xử kín đáo trước tòa.
 3. It would be advisable to keep a low profile for a time, until unpleasant scandal has died down.
  Nên cư xử kín đáo một thời gian cho đến khi vụ bê bối này chìm hẳn.
 4. She has a low profile.
  Cô ấy có cách ứng xử kín đáo.
 5. He kept a low profile.
  Anh có cách ứng xử kín đáo.
 6. If I were you, I’d try and keep a low profile until she’s forgotten about the whole thing
  Nếu tôi là anh, tôi sẽ cố lánh mặt cho đến khi cô ta quên hết mọi việc

Previous articleInside out là gì?
Next articleMake ends meet là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular

On the other side là gì?

Out of shape nghĩa là gì?

Rules the world là gì?

Rank and file là gì?

Recent Comments