Low profile là gì

0
484
Low profile là gì?
Low profile meaning

Low profile là gì

‘low profile’ [‘lou’proufail]: có nghĩa là thấp bé, khiêm tốn; tự kiềm chế, cư xử kín đáo, ứng xử kín đáo, lánh mặt…

Low profile là gì?
Low profile meaning

Ví dụ với cụm từ ” low profile”

 1. Maintain a low profile and keep quiet about your preps.
  Cư xử kín đáo và giữ im lặng về sự chuẩn bị của bạn.
 2. Peter was advised to keep a low profile in court.
  Người ta khuyên Peter nên cư xử kín đáo trước tòa.
 3. It would be advisable to keep a low profile for a time, until unpleasant scandal has died down.
  Nên cư xử kín đáo một thời gian cho đến khi vụ bê bối này chìm hẳn.
 4. She has a low profile.
  Cô ấy có cách ứng xử kín đáo.
 5. He kept a low profile.
  Anh có cách ứng xử kín đáo.
 6. If I were you, I’d try and keep a low profile until she’s forgotten about the whole thing
  Nếu tôi là anh, tôi sẽ cố lánh mặt cho đến khi cô ta quên hết mọi việc
Xem thêm:   Red herring là gì?