Looking forward to nghĩa là gì?

0
381
Looking forward to nghĩa là gì?

Looking forward to nghĩa là gì?

Trong Tiếng Anh, cụm từ này có nghĩa là: mong đợi hay trông mong một điều gì đó, ngóng trông, mong tin, mong nhận được sự phản hồi, chờ trông…

Looking forward to nghĩa là gì?

Ví dụ với cụm từ Looking forward to

I ‘m looking forward to tomorrow.
–>Tôi đang mong đến ngày mai.
Looking forward to your sympathy.
–>Rất mong nhận được sự thông cảm của anh.
I ‘m looking forward to your feedback.
–>Tôi mong đợi phản hồi từ bạn.
I ‘m looking forward to the weekend.
–>Tôi đang mong đợi đến cuối tuần.
We ‘re looking forward to your order.
–>Chúng tôi mong đợi đơn đặt hàng của bạn.
We ‘ve been looking forward to this.
–>Chúng tôi đang mong có dịp này.
We ‘re looking forward to your confirmation.
–>Chúng tôi đang chờ sự xác nhận của bạn.
I ‘m looking forward to that day.
–>Tôi đang mong đợi đến ngày đó.
We ‘re looking forward to serving you.
–>Chúng tôi mong được phục vụ ông.
I ‘m looking forward to your feedback.
–>Tôi mong đợi phản hồi từ phía bạn.
I ‘m looking forward to it.
–>Tôi đang trông mong điều đó.
I ‘m looking forward your news.
–>Tôi trông tin của bạn quá.
I ‘m looking forward to your news.
–>Tôi rất mong chờ tin tức từ ngài.
I ‘m looking forward to your letter.
–>Mong nhận thư bạn
I ‘m looking forward to your feedback.
–>Tôi đang mong chờ bạn phản hồi.
Arw you looking forward to summer?
–>Bạn đang mong tới mùa hè phải không?
I ‘m looking forward to see you.
–>Anh đang mong gặp em.
I ‘m always looking forward to you.
–>Tôi luôn luôn chờ trông anh.
I ‘m looking forward to your reply.
–>Tôi đang mong đợi hồi âm của bạn.

Xem thêm:   Powerhouse là gì?

Kết luận: Cụm từ ”Looking forward to” được sử dụng rất nhiều trong văn nói và văn viết Tiếng Anh. Hy vọng, với các ví dụ minh họa trên bạn đã hiểu được cách sử dụng và nghĩa của cụm từ này. Chúc bạn học tốt !