Life is like a box of chocolate là gì?

0
336
Life is like a box of chocolate

Life is like a box of chocolate là gì?

Để hiểu nghĩa của cụm từ ” life is like a box of chocolate“, các bạn hãy tham khảo một số ví dụ ( an example of) dưới đây:

Life is like a box of chocolate

 1. To me, life is like a box of chocolates.
  –>Với tôi, cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la (chocolate) vậy.
 2. Life is like a box of chocolates, you never know what your gonna get.
  –>Cuộc sống là một hộp sô-cô-la, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ có gì.
 3. Life was like a box of chocolates. You never know what you ‘re gonna get.
  –>Cuộc đời cũng giống như một hộp sô-cô-la vậy. Bạn không bao giờ biết được bạn sẽ nhận được gì.
 4. A collection of short stories is very much like a box of assorted chocolates.
  –>Một bộ sưu tập các câu chuyện ngắn thì rất giống một hộp sô-cô-la đủ loại.

Để nói “Cuộc sống giống như….” bạn có thể sử dụng một số cấu trúc câu sau:

 1. Life is like a train ride.
  –>Cuộc sống giống như một chuyến đi trên xe lửa.
 2. Life is like a dream.
  –>Cuộc đời như là một giấc mơ.
 3. Life is like a film.
  –>Cuộc đời như cuốn phim.
 4. Life is like a turtle.
  –>Cuộc sống giống như một con rùa.
 5. Life is like a song
  –>Cuộc sống giống như một bài hát
 6. Life is not a bed of roses.
  –>Cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.
 7. Life is not a bed of roses
  –>Đời không phải là một thảm hoa hồng
 8. Life is not a bed of roses.
  –>Đời là bể khổ
 9. Life is not a bed of roses.
  –>Sông có khúc, người có lúc.
Xem thêm:   Apple of my eye nghĩa là gì?