HomeHỏi đápLife is like a box of chocolate là gì?

Life is like a box of chocolate là gì?

Life is like a box of chocolate là gì?

Để hiểu nghĩa của cụm từ ” life is like a box of chocolate“, các bạn hãy tham khảo một số ví dụ ( an example of) dưới đây:

Life is like a box of chocolate

 1. To me, life is like a box of chocolates.
  –>Với tôi, cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la (chocolate) vậy.
 2. Life is like a box of chocolates, you never know what your gonna get.
  –>Cuộc sống là một hộp sô-cô-la, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ có gì.
 3. Life was like a box of chocolates. You never know what you ‘re gonna get.
  –>Cuộc đời cũng giống như một hộp sô-cô-la vậy. Bạn không bao giờ biết được bạn sẽ nhận được gì.
 4. A collection of short stories is very much like a box of assorted chocolates.
  –>Một bộ sưu tập các câu chuyện ngắn thì rất giống một hộp sô-cô-la đủ loại.

Để nói “Cuộc sống giống như….” bạn có thể sử dụng một số cấu trúc câu sau:

 1. Life is like a train ride.
  –>Cuộc sống giống như một chuyến đi trên xe lửa.
 2. Life is like a dream.
  –>Cuộc đời như là một giấc mơ.
 3. Life is like a film.
  –>Cuộc đời như cuốn phim.
 4. Life is like a turtle.
  –>Cuộc sống giống như một con rùa.
 5. Life is like a song
  –>Cuộc sống giống như một bài hát
 6. Life is not a bed of roses.
  –>Cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.
 7. Life is not a bed of roses
  –>Đời không phải là một thảm hoa hồng
 8. Life is not a bed of roses.
  –>Đời là bể khổ
 9. Life is not a bed of roses.
  –>Sông có khúc, người có lúc.
Xem thêm:   Bounce back là gì
RELATED ARTICLES

Most Popular

On the other side là gì?

Out of shape nghĩa là gì?

Rules the world là gì?

Rank and file là gì?

Recent Comments